GDPR

Gjellerup KFUM Idræt følger gældende regler omkring persondataforordningen, GDPR.

Vore medlemsoplysninger opbevares af Conventus, som sikrer korrekt håndtering heraf. Tennisafdelingens medlemsoplysninger opbevares af Klub-Modul.

Informationer i forbindelse med træneraftaler og lign. opbevares betryggende af afdelingsformændene.

Børneattester indhentes alene af formanden.