Krøjgaard Legatet 2020

Indstillingen af Karsten Matzen lød:

“Karsten Matzen har ydet en kæmpe indsats i Gjellerup KFUM, både som formand for hele Gjellerup KFUM samt som formand og kasserer for Gjellerup KFUM bordtennis.

Karsten Matzen tiltrådte som formand i Gjellerup KFUM bordtennis i 1989, hvor han skulle løfte en tung arv fra den afgående formand Heinz Machmüller. Karsten gik til opgaven med stort engagement og fik bremset medlemsnedgangen i klubben. Udover at være formand for bordtennis var Karsten også meget engageret i spillerne, han havde ikke noget imod at køre de unge spillere rundt til holdturneringer og stævner, selvom han ikke selv skulle spille. Karsten holdte som formand i bordtennisafdelingen i 1994, men fortsatte som kasserer i afdelingen frem til 2014. Da Gjellerup KFUM kom til at mangle en formand i 2016, trådte Karsten til for at hjælpe foreningen. Karsten fortalte, at han kun var en midlertidig formand, indtil der blev fundet en anden, som kunne varetage formandsposten. Karstens store fokuspunkter i forbindelse med tiltrædelse af formandsposten var at sikre, at foreningen havde en sund økonomi samt få ensrettet forretningsgangene i de 4 underafdelinger.

Det har været et stort stykke arbejde og Karsten har ydet en kæmpe indsats for, at økonomien i foreningen er sund og de 4 underafdelinger nu står tættere sammen her 4 år efter han tiltrådte som formand.

Med ovenstående begrundelser vil Gjellerup KFUM gerne indstille Karsten Matzen til at modtage Marie og Vagn Krøjgaards legat 2020.

Overrækkelsen af Krøjgaard Legatet 2020. Yderst til højre ses Karsten Matzen (med buket) sammen med formanden for Gjellerup KFUM Idræt Bordtennis Morten Birk.