Krøjgaard Legatet 2017

Indstillingen af Glen Walton Simonsen lød:
“Glen Walton Simonsen har, siden han tiltrådte som hovedansvarlig bordtennistræner for fire år siden, ydet et stort stykke arbejde, både som træner og under KSU.
Det første år stod han alene for træningen. Nu har han fået tilknyttet to hjælpetrænere, en forælder og en ung mand, men har stadig hovedansvaret for træning, opkrævning af kontingent m.v.
I indeværende sæson har Glen ydet et ekstra stykke arbejde. Medlemsantallet er fordoblet fra ca. 12 til 24, så det har krævet en ekstra indsats at få planlægningen af træningen til at hænge sammen, når der er 24 unge spillere og seks bordtennisborde at spille på. Han har bl.a. fra februar måned udvi-det træningstiden, så de, som har lyst, kan få lov til at spille single. Den udvidede træningstid har været en stor succes.
Glen har været primus motor for, at det for første gang er lykkedes at få sponsorer, så bordtennis-spillerne har kunnet få et sæt spilletøj inkl. træningsdragt for en lille egenbetaling.
Han har også i år for første gang i lang tid fået syv spillere ud for at deltage i et stævne, hvor han var med som træner og coach for de syv spillere, som alle syntes, at det var en supergod oplevelse. Glen er allerede i gang med at planlægge næste sæson, hvor der højst sandsynligt vil komme flere træningstider, som vil betyde, at han skal bruge endnu mere tid på bordtennis.”

Indstillingen af Jørn Grodt-Andersen lød:
“Jørn Grodt-Andersen har lige siden 1986 været en meget stor arbejdskraft i Gjellerup KFUM Idræt. Han begyndte som medlem af bestyrelsen i tennisafdelingen, hvor han i de sidste seks år var kasserer og i øvrigt har lagt et stort arbejde i at få afdelingen til at fungere godt. Også i KSU har man nydt godt af Jørns arbejdskraft.
Fra den 1. januar 2011 har Jørn været hovedkasserer i foreningen. I den funktion har han har ydet en afgørende indsats. Han kender alle hjørner af regnskabet og har derfor konstant det fulde over-blik over foreningens økonomi. Det kræver mange timer og en stor viden at få regnskabet til at fungere, så det er et godt redskab for foreningen.
Jørn har i nogle år ønsket at fratræde som hovedkasserer, men har ladet sig overtale til at fortsætte, indtil der var en afløser. Det ser nu ud til at lykkes, men karakteristisk for Jørn har han ladet forstå, at han ikke slipper regnskabet, før den nye kasserer er klar til at føre det på egen hånd – og han vil gerne fungere som konsulent også derefter.
Sidst, men ikke mindst, er Jørn et beskedent og venligt menneske, altid behagelig at arbejde sam-men med. En aftale med Jørn er en aftale, og han holder sig aldrig tilbage, når en opgave skal løses.
Efter alle de år, hvor Jørn har været med til at holde sammen på Gjellerup KFUM Idræt, er han en oplagt kandidat til at modtage Krøjgaard-legatet.”

Bestyrelsen for Gjellerup KFUM Idræt 27.2.2017

Overrækkelsen af Krøjgaard Legatet 2017. Tredjeyderst til højre ses Glen Walton Simonsen, træner i bordtennis, og dernæst hovedkasserer Jørn Grodt-Andersen, som begge modtog en legatportion. Yderst til højre formand Karsten Matzen.