Årsberetning 2014/15 – volleyballafdelingen

Bestyrelse sammensat

Volleyballafdelingen har i flere år langt primært været drevet af Birgitte Højfeldt. Efter en række strategiseminarer har vi valgt at ændre på det og på det konstituerende bestyrelsesmøde 13. november konstituerede bestyrelsen sig således:

 Formand Erik Fuglsang Brouer
 Næstformand  Dan H. Kristensen
 Medlem af hovedbestyrelsen  Dorte Damsgaard Brouer
 Kasserer  Birgitte Højfeldt
 Sekretær/referent  Pia Højgaard Pedersen
 Formand sponsor udvalg  Jens Møller

Kidsafdelingen

Kidsafdelingen startede med 12 kidsspillere fra 2. til 5. klasse, hvoraf de 9 var nye ansigter. Antallet af spillere er i løbet af sæsonen steget til 14, og det er et meget passende antal at træne. Desværre har der kun været 2 drenge, hvilket – i parentes bemærket – dog er en fordobling i forhold til forrige sæson. Kidsdrenge kunne vi godt ønske os nogle flere af!

Tidsmæssigt har det været udfordrende at komme omkring alt det, man gerne vil nå, med den ene klokketime, vi har haft til rådighed om ugen, og det kan være svært at tilgodese alle niveauer, men takket være 3 kompetente ungdomshjælpetrænere samt en engageret forældrehjælper er det dog lykkedes både at komme omkring den enkelte spiller samt at udvikle holdene som helhed. Det har været en stor fornøjelse at træne kidsspillerne, og stemningen har generelt været god og positiv med masser af bevægelse og stor spilleglæde.

Stævnerne er noget, spillerne ser meget frem til. Vi har stillet 2-3 hold til alle stævner, og alle spillere har i løbet af sæsonen oplevet at komme hjem med medaljer – et aspekt ved stævnerne, de går meget op i.

Sæsonen har været krydret med jule- og sæsonafslutning, hvor forældre og søskende har været inviteret med til træning og spil. Begge gange har der været stor opbakning, og det har været nogle fornøjelige eftermiddage efterfulgt af hyggeligt samvær i klublokalet.

 Ungdomsafdelingen (ungdom og teen-volley)

Med 7 nye drengespillere samt en enkelt fortsætter fra sidste sæson har ungdomsafdelingen i år oplevet stor tilgang på drengesiden. Dette – kombineret med 3 nye pigespillere og 12 fortsættere – har resulteret i, at vi i år har sat rekord på ungdomssiden med 23 spillere. Det har været meget glædeligt og samtidig har det skabt udfordringer at træne så mange unge teenagere i forhold til pladsen i hallen. Generelt har vi dog haft mange gode træninger, og den blandede kønsfordeling med drengenes store gå-på-mod og iver og pigernes mere forfinede tekniske kunnen har skabt en rigtig god dynamik.

I november afholdt vi 2 hjemmestævner over en enkelt weekend. Et ungdomsstævne på 6-mandsbaner, hvor vi selv deltog med et hold samt et teenstævne, hvor vi deltog med hele 7 hold. Erik havde lavet et stort forarbejde inden stævnet, og godt assisteret af Ole Callesen og Pia H. Pedersen som stævneledere begge dage blev stævnet afviklet på fornem vis med stor ros fra de deltagende klubber. Ligeledes forsøgte vi at udnytte hjemmestævnet til at skabe så meget pr for volleysporten som muligt samt for vores klub via avisartikler i såvel Herning Folkeblad og Sunds-Gjellerup Avis.

Vi har i det hele taget været godt repræsenteret ved samtlige teenstævner gennem sæsonen, og det er blevet til en del medaljer. Dog må vi erkende, at de klubber, der træner 2 gange om ugen var os overlegne i år i forhold til at nå en DM-finaleplads. Af samme grund har vi besluttet at sætte træningstiden op til to ugentlige træningsaftener i den kommende sæson – et ønske, som netop er faldet på plads under det nyligt afholdte halfordelingsmøde.

I denne sæson har vi også prøvet kræfter med 6-mandsvolley gennem deltagelse i ungdomsstævner på pigesiden. En stor gruppe af vores pigespillere har således deltaget ved både 6-mandsvolley og teenvolleystævner. Deres manglende rutine taget i betragtning har de klaret denne opgave rigtig flot.

På trænersiden blev vi desværre ramt af alvorlig sygdom i december måned, og det har bevirket, at Erik, som har været den gennemgående træner i ungdomsafdelingen, har måttet trække sig fra trænergerningen, samt at undertegnede ligeledes ”trak stikket” fra december til februar. Heldigvis stod Chris og Ole klar til at overtage træningen af de unge mennesker, og godt assisteret af forældrene under stævnerne er det lykkedes os at få det hele til at hænge sammen. En STOR tak skal lyde til Chris og Ole for deres store indsats. Til vores store glæde har de begge sagt ja til at hjælpe med trænergerningen i næste sæson. Som tak for sin altid store beredvillighed når der er brug for ekstra hænder, blev Ole Callesen indstillet til Krøjgaard-legatet her i foråret og blev efterfølgende udvalgt til at modtage den. Et stort tillykke skal lyde til Ole her fra afdelingen med det velfortjente skulderklap.

Også på ungdomssiden har vi afholdt jule- og sæsonafslutning, hvor forældre har været inviteret med til træning og spil. Her har forældreopbakningen ligeledes været stor, og der har været afviklet mange gode og intense kampe voksne mod unge efterfulgt af hygge med gløgg i julen og med kaffe, saftevand og kage ved afslutningen af sæsonen. Både ungdomsspillere og forældre giver udtryk for at nyde disse aftener.

Den 29. maj arrangerer vi et socialt arrangement for alle ungdomsspillerne med bowling efterfulgt af volley og hjemmelavede burgere i vores have. Derefter starter vi den udendørs træning som optakt til den forestående KSU-turnering, som vi inviterer lokalskolernes 8. og 9. klasser til at deltage i. De udendørs træninger er således åbne træninger, hvor alle kommende 8. og 9. klasses elever er velkomne til at komme og være med. Det lykkedes os desværre ikke at overtale nogle hold til at deltage under det sidste KSU, men vi har store forventninger om god tilslutning til dette års KSU, da vi har mange ungdomsspillere på kommende 8. årgang, som forhåbentlig kan trække nogle af deres klassekammerater med i turneringen.

Mixvolley

Det har været en god sæson, hvor der typisk er mødt 10-14 mænd/kvinder frem på træningsaftenerne – nogle mere stabile end andre. Det har været skønt med det stabile fremmøde. Det giver gode spilmuligheder og godt sammenhold. Vi har i år haft den glæde, efter forarbejde af Erik, at en del nye er mødt op til træning – en del forældre til børn som er aktive i ungdomsafdelingen.

Efter flere år uden en egentlig træner på mixholdet, har vi år haft glæde af Karsten Nielsens trænererfaring. Det har været en udfordring for nogle af ”de gamle”, da træningen naturligt har forgået på de uerfarnes præmisser. Men det er gået godt, og de nye har gjort store fremskridt, så vi håber, at se dem igen til næste år. Det har været dejligt at se, hvor godt nye og ”gamle” er kommet ud af det med hinanden undervejs i sæsonen.

Karsten og Ole har haft et godt og meget konstruktivt samarbejde om holdet. Ole har været god til at give en hånd med i alle situationer og Karsten giver udtryk for, at Ole er det dejligt menneske, som er super at arbejde sammen med.

Mixholdet har deltaget i mix-grand prix turnering under Midtjysk volleyball kreds og endte med en flot 4. plads i Sydgruppen – klubbens bedste placering i flere år. Ved de fleste stævner har de deltaget i A-rækken, som er den stærkeste pulje inden for mixvolley.

 

Gjellerup den 20. maj 2015
Dorte Damsgaard Brouer
Gjellerup KFUM idræt – volleyballafdeling